Elkötelezettségünk a textil- és cipőipari termékek ökológiai gyártási előírásaira vonatkozóan

Önkéntes kötelezettségvállalás keretében támogatjuk a Detox-kampány célkitűzéseit. A Detox-kampányt a Greenpeace környezetvédelmi szervezet indította útjára a textil- és cipőiparban alkalmazott vegyszer-tartalmú gyártási folyamatok emberre és környezetre gyakorolt megterhelésének csökkentése érdekében.

A Greenpeace szervezettel együtt egy terjedelmes kritérium-katalógus került kidolgozásra, amelyben meghatároztuk a textil- és cipőipari termékek gyártásával szemben támasztott igényes ökológiai követelményeket. Ezzel a kötelezettségvállalással azt a célt tűzzük ki, hogy 2020-ig lemondunk a textil- és cipőipari termékek gyártásában alkalmazott bizonyos vegyszerek használatáról.

Tisztában vagyunk azzal, hogy hosszú időbe telik, amíg minden érintett megérti és elfogadja a Detox-követelményeket. Üzleti partnereink támogatásával szembenézünk ezzel a kihívással, hogy továbbra is aktívan részt vegyünk a környezeti és társadalmi normák fenntartható kialakításában a gyártó országokban.

Tudja meg, hogyan kívánjuk elérni ezt a célt.


Vegyianyag-kezelés

Vegyianyag-kezelés

Így gyártunk lépésről lépésre nem kívánatos vegyszerek nélkül


Vállaljuk, hogy a ruházat, lakástextíliák és lábbelik előállítása során lépésről lépésre mellőzzük a nem kívánatos anyagok használatát és ezeket az elkövetkezendő években biztonságosabb alternatívákkal helyettesítjük. Célunk, hogy 2020. 01. 01-jétől teljesen mellőzünk bizonyos anyagcsoportokat.

 • Az ALDI Detox Commitments közzétételével vállaltuk, hogy száműzünk bizonyos anyagcsoportokat a gyártásból.
 • Az ALDI határértékeket határozott meg ezekre az anyagcsoportokra vonatkozóan. Ezek az ALDI Commitments mellékletében találhatók mint M-RSL amelyben meg vannak határozva a szennyvízre vonatkozó határértékek is. Ezen kívül a melléklet tartalmazza a Termékekre vonatkozó határértékeket is .
 • Szállítóink és a megbízott gyártó létesítmények szerződésben vállalják, hogy betartják a vegyipari alapanyagokra, anyagokra és ezáltal a termékekre vonatkozó határértékeket. Ehhez speciális képzéseket tartanak.
 • Az impregnáláshoz alkalmazott PFC-ket (per- és polifluorozott vegyszerek) környezetbarát megoldásokkal helyettesítik. A PFC-ket 2016. 12. 31-ig teljesen lecseréljük.
 • Például a mosáshoz használt alkil-fenol-etoxilátokat (APEO) a gyártásban szintén környezetbarát alternatívákkal helyettesítik.
 • Az ALDI vizsgáló intézeteket jelölt ki, amelyek rendszeresen ellenőrzik a rögzített határértékeket a gyártóüzemek szennyvízében és szennyvíziszapjában (M-RSL szerint) a vegyi anyagok listája, amely meghatározza a gyártási folyamatokban használt vegyi anyagok határértékeit, függetlenül attól, hogy a végén a termékben maradnak-e.) (PDF) (link az ALDI Detox Commitment-hez) Ezek a vizsgálati eredmények egy a Greenpeace-szel egyeztetett, mindenki számára megtekinthető internetes platformon (ipe.org.cn) kerülnek közzétételre.
 • Ez az ALDI Detox Commitments közzététele és 2015. 09. 30. közötti időszakban a szerződésben rögzített nedves gyártóüzemek már több mint 50%-ában biztosítva lett. Ezeket a vizsgálati kimutatásokat 2016. 03. 31-ig az igénybe vett nedves gyártóüzemek legalább 80%-ára vonatkozóan nyilvánosságra hozzuk.
 • Az ALDI támogatja a beszállítókat egy megfelelő vegyianyag-kezelés bevezetésében a Detox-követelmények ellátási láncban történő megvalósítása érdekében. A gyártóüzemeken kívül a termékek is további ellenőrzésre kerülnek az aktuális RSL szerint.
 • A www.subsport.org internetes platformon mi és partnereink esettanulmányokat és gyakorlati példákat teszünk közzé a vegyi anyagok helyettesítésére vonatkozóan. Ezen kívül az ALDI támogatja az aktív párbeszédet a szállítók, a gyártóüzemek, a vegyipar és a vizsgáló intézetek között.
 • Ezen folyamatok révén szabványok fognak változni, valamint tanúsítványok és kezdeményezések jönnek létre. Annak érdekében, hogy teljesüljenek a 2020. évre kitűzött célok az ALDI aktívan foglalkozik ezekkel a megközelítésekkel és kiértékeli azok hatékonyságát és megvalósíthatóságát.
 • Meghatározzuk, hogy hogyan járunk el előírásainktól való eltérés esetén az ellátási láncon belül.

Ellátásilánc-menedzsment

Ellátásilánc-menedzsment (Supply Chain Management)

Így tartjuk tisztán ellátási láncunkat

A kémiai összetevők módosítása a textilipari ellátási láncban nem minden – támogatjuk beszállítóinkat abban, hogy ösztönözzék üzleti partnereiket a Detox-követelmények megvalósítására és egy objektív értékelési rendszeren dolgozunk beszerzésünkre vonatkozó tájékoztatásként.

 • A Detox-követelményeket figyelembe vesszük a beszerzési folyamatunkban.
 • Olyan eszközöket bocsátunk rendelkezésre, amelyek segítségével üzleti partnereink motiválni tudják partnereiket és előgyártóikat, hogy az ökológiai szabványok eléréséhez szükséges változtatásokat hajtsanak végre. A szállítóknak és a gyártóüzemeknek tisztában kell lenniük felelősségükkel.
 • Annak érdekében, hogy ellátási láncunknak a Detox-követelmények mellett jövője legyen, egy kritérium és értékelési katalógust dolgozunk ki. Ennek során figyelembe vesszük a szennyvíz- és iszapvizsgálatok, valamint a terméktesztek eredményeit is.
 • Meghatározzuk, hogy hogyan járunk el előírásainktól való eltérés esetén és milyen intézkedéseket hozunk, ha szükséges.
 • Továbbra is támogatjuk a kezdeményezéseket, a munkacsoportokban és egyesületekben folytatott munkát. Ehhez együttműködéseket kötünk annak érdekében, hogy más piaci szereplőkkel együtt globális összetett ellátási láncok kihívásaival szálljunk szembe. Már kialakultak az első tagságok a „Leather Working Group“ csoportban és a „Textil szövetségben“.

Adatkezelés

Adatkezelés

Így használjuk hatékonyan az összegyűjtött adatokat

Az ALDI Detox Commitments sikeres megvalósításához számos adatra és azok pontos elemzésére van szükség. Alkalmazni fogjuk a folyamatváltozásokra vonatkozó új ismereteket az ellátási láncunkban.

 • Áttekinthetőbbé tesszük ellátási láncunkat: A meglévő informatikai rendszereket úgy alakítjuk át, hogy komplex adatokat tudjunk feldolgozni és elemezni. Ugyanakkor egy belső
 • megfigyelő, ellenőrző és értékelési rendszer kerül kialakításra.
 • A bővített adatgyűjtéshez belső folyamatokat és dokumentumokat, valamint releváns pályázati és szerződéses munkákat igazítunk.
 • A szennyvíz és szennyvíziszap elemzésének vizsgálati jelentéseit a Greenpeace-szel egyeztetett és mindenki számára megtekinthető internetes platformon ipe.org.cn bocsátjuk rendelkezésre.
 • Az ebből nyert eredményekre vonatkozóan rendszeres párbeszédet folytatunk a megfelelő üzleti partnereinkkel és velük együtt közösen dolgozunk a javításokon.

Képzés és oktatás

Képzés és oktatás

Így teremtünk új tudatot minden érintettnél

Deklarált célunk elérése érdekében a gyártási folyamat minden szakaszában tudatváltást kell ösztönöznünk, valamint megfelelő tudást és kapacitást kell felépítenünk – a beszerzéstől a gyártókig. Fontosak a beszállítóink, akiknek különösen nagy felelősségük van a gyártóüzemek kiválasztására és együttműködési készségére vonatkozóan.

 • A Detox-követelményekkel kapcsolatos tudást fokozatosan építjük fel munkatársainknál és beszállítóinknál, a nedves gyártóüzemekben, valamint a végső gyártásban.
 • Ez a szakterületek belső képzése és a szállítók célzott képzése révén történik.
 • Detox képzési dokumentumok készülnek, amiket naprakészen tartunk. Ez tartalmazza az összes háttérinformációt, a vegyianyag-kezelést, valamint a Detox-követelmények megvalósítására vonatkozó irányelveket.
 • A fő hangsúly a minősítésnél a beszállítóinkon van. Pozíciójuk révén különösen nagy felelősségük van abban, hogy az átalakítási folyamatot a helyszínen előmozdítsák. Ezért beszállítóink külső tanácsadókkal, szolgáltatókkal és szakemberekkel működnek együtt, hogy segítsék a gyártóüzemeket céljaik megvalósításában. Ehhez egy kapcsolattartó személyt állítunk melléjük. Helyi ALDI csapataink a gyártóüzemeket az átalakítási folyamat kritikus pontjain fogják támogatni.
 • Fő szállítóinkkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hogy közösen megoldásokat dolgozzunk ki és minden szállítónknak tovább fejlesszük.
 • Arra törekszünk, hogy megfelelő üzleti partnereinknek lehetővé tegyük, hogy ökológiai és szociális normákat valósítsanak meg az ellátási láncban és fokozatos javításokon dolgozzunk.
 • Ezt az elkötelezettséget a felelősségteljes vállalatirányítás részének tekintjük.

Érintettekkel való párbeszéd

Az érintettekkel való párbeszéd

Így beszélünk az érintett csoportokkal

Proaktív, nyilvános és átlátható: Az ALDI rendszeres időközönként tájékoztat a Detox kötelezettségvállalásra vonatkozó elért és tervezett  haladásról.

 • A „korlátozottan használható anyagok“ teljes listáját közzé tesszük M-RSL és RSL és megjelentetjük a gyártóüzemek szennyvíz és szennyvíziszap elemzéseit a Greenpeace-szel egyeztetett és mindenki számára megtekinthető internetes platformon ipe.org.cn.
 • Rendszeres időközönként tájékoztatást adunk a már bevezetett intézkedéseink állapotáról, hogy ökológiai gyártási normákat biztosítsunk az ellátási láncban. Rendszeresen frissíteni fogjuk a közzétett ütemtervünket és tájékoztatást adunk a kihívásokról.
 • Eszmecserét folytatunk a releváns érintett társadalmi csoportokkal (stakeholder) a gyártási folyamatainkban végbemenő változásokról és fejlesztésekről, valamint egy fenntartható fogyasztás elősegítésére vonatkozóan.  
 • A www.subsport.org internetes platformon mi és partnereink esettanulmányokat és gyakorlati példákat teszünk közzé a priorizált vegyi anyagok helyettesítésére vonatkozóan. Ezen kívül az ALDI támogatja az aktív párbeszédet a szállítók, a gyártóüzemek, a vegyipar és a vizsgáló intézetek között.
 • Ehhez lehetséges együttműködéseket határozunk meg, hogy más piaci szereplőkkel közösen vállaljuk a kihívásokat. Már kialakultak az első tagságok a „Leather Working Group“ csoportban és a „Textil szövetségben“.

Rendszerszintű átalakulás

Rendszerszintű átalakulás

Így ösztönzünk fenntartható fogyasztásra

Támogatni fogjuk a társadalmi, rendszerszintű átalakulást. Ez bevezetésre kerül a vállalatunkban, a termék dizájnnál, a gyártóknál, de ezen kívül az ügyfeleknél is. A hangsúly a fenntartható termékeken és azok előállításán, valamint a felelős fogyasztáson van – a nem kívánatos anyagok mellőzésén, a termékek jobb élettartamán és az újrahasznosításon.

A gyártási folyamat minden szintjén tudást építünk fel, hogy biztosítsuk a Detox-követelmények megvalósítását a gyártásban.

Annak érdekében, hogy javítsuk termékeinket a termék-életciklus tekintetében, szállítóinkkal közösen ellenőrizni fogjuk a termékdizájn optimalizálását a textil- és cipőipari termékekre vonatkozóan. Ugyanakkor követjük az anyagok újrafelhasználására vonatkozó célkitűzést – hatékony gyűjtés, az összegyűjtött termékek környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelése, valamint újrahasznosítás révén. A kísérleti programokban kiválasztott termékek alapján zárt termék-életciklusokat és újrahasznosítási ciklusokat próbálunk ki.

Az ebből eredő eredmények beépülnek hosszú távú elkötelezettségünkbe. Ezen elkötelezettség célja, hogy ügyfeleinknek utat mutassunk egy fenntartható és felelősségteljes fogyasztáshoz.

Már különböző árukategóriákban hozzájárulunk egy „fenntartható fogyasztás“ támogatásához. Ennek megfelelően élelmiszer kiskereskedőként olyan cikkeket kínálunk, amelyek sajátosságuk alapján megfelelő fenntarthatóság-címkével vannak ellátva. A különböző területeken szerzett eddigi tapasztalatokat az ALDI Detox Commitment megvalósításához is használni fogjuk.

Ezt a változást közösen visszük előre oly módon, hogy elmélyítjük a partneri kapcsolatokat a textil- és vegyiparral, valamint a tudománnyal, hogy új megközelítéseket és folyamatokat teszteljünk célravezetően.
Ehhez lehetséges együttműködéseket határozunk meg, hogy más piaci szereplőkkel közösen vállaljuk a kihívásokat. Már kialakultak az első tagságok a „Leather Working Group“ csoportban és a „Textil szövetségben“.